ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Καλως ηρθατε στη Σελιδα μας

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κολοκοτρώνη 22 Τ.Κ. 56430 Σταυρούπολη - Θεσ/νίκη
τηλ.: 2310587292 φαξ: 2310649717
EMAIL:grfa@dide-v.thess.sch.gr

Δημοσιεύσεις

Σχόλια

 • Έντυπα Συμμετοχής Σχολικών Αγώνων:
  Για την Σχολική Αθλητική Ταυτότητα ΓΕΛ - ΕΠΑΛ πατήστε ΕΔΩ
  Για Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα πατήστε  Εδώ
  Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Ομαδικών Αθλημάτων  Λυκείου πατήστε Εδώ
  Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Αγώνων "ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ" πατήστε Εδώ
  Για  Ονομαστική Δήλωση Συμμετοχής Κ.Φ.Α. σε Σχολικούς Αγώνες πατήστε Εδώ
  Για Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) πατήστε  Εδώ
  Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Ατομικά  Λυκείου  πατήστε  Εδώ

  Εγκύκλιος διεξαγωγής Αθλητικών Δραστηριοτήτων στα Σχολείων (Δ/5) Εδώ

  Και το ΦΕΚ (143/2015) Εδώ
 • Απλούστευση διαδικασιών υποβολής και έκδοσης Βεβαιώσεων Πανελλήνιας ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εγγραφής στον Ειδικό Πίνακα Αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
   
  Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Α., στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας,  με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, προχώρησε στην αλλαγή της διαδικασίας υποβολής, έκδοσης των Βεβαιώσεων Πανελλήνιας ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης και εγγραφής στον Ειδικό Πίνακα διακριθέντων των μαθητών/τριών - αθλητών/τριών της Γ.Γ.Α.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν ταυτόχρονα τις παρακάτω αναγραφόμενες Αιτήσεις:
  α.) την Αίτηση βεβαίωσης νίκης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΔΩ  και
   β.) την Αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α. ΕΔΩ
  δια μέσου της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. https://mydocs.minedu.gov.gr (η οποία διατίθεται μόνο για πολίτες που διαθέτουν λογαριασμό στο TaxisNet)
  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr  της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής (για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό στο TaxisNet). 
  Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, προς διευκόλυνση των πολιτών, θα παραλαμβάνει και τις δύο (2) αιτήσεις συμπληρωμένες και κατόπιν θα προβαίνει:
  1.    στην αποστολή στον/στην αιτούντα ακριβές αντιγράφου της εκδοθείσας «Βεβαίωσης νίκης» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δια μέσου της δηλωμένης στην αίτηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ή ταχυδρομικά εφόσον το επιθυμεί και το έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος/η
  1.    στην κατάθεση της (β.) αίτησης στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α., (που εδρεύει στο ίδιο κτίριο με το ΥΠ.Π.Ε.Θ.), συνοδευόμενη με τη «Βεβαίωσης νίκης» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στον Ειδικό Πινάκα διακριθέντων αθλητών της  Γ.Γ.Α.
  [1] Φωτοτυπία της επικυρωμένης μαθητικής καρτέλας (στοιχεία μαθήτριας/τη) από το Διευθυντή του Λυκείου & φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του/της ενδιαφερομένου/νης
  [2] Σε περίπτωση που καταθέσει ο /η ίδιος/ια στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την αίτηση (α.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την Δ/νση Φυσικής Αγωγής,  τότε οφείλει να  παραδώσει και την αίτηση (β.) στον 1ο όροφο, γραφείο 1087, προκειμένου να αποσταλεί υπηρεσιακά από τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής προς την Γ.Γ.Α.
 • Για να δείτε την Εγκύκλιο της 4ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2017-18 πατήστε
  ΕΔΩ
  Για να δείτε την κατάσταση συμμετοχής -πίνακας 7 πατήστε ΕΔΩ
  Για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού 2017-18  πατήστε ΕΔΩ
  Για να δείτε τα στοιχεία ομάδων φυσικής  αγωγής 2017-18 πατήστε ΕΔΩ
  Για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα στοιχείων Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού 2017-18 πατήστε ΕΔΩ
  Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε ΕΔΩ

  Επισημάνσεις
  Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.  154710/18.09.2017/Δ5 εγγράφου με θέμα «Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες – 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» θα θέλαμε, προς διευκόλυνσή σας να επισημάνουμε τα κάτωθι:
  1.Εκ παραδρομής στην σελ. 2 , στην τελευταία παράγραφο η ημερομηνία Παρασκευή 14/10/2016  όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 13/10/2017  και στην υποπερίπτωση 4 (στο κάτω μέρος της σελ.2 η ημερομηνία Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και
  2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα και η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής απαιτείται μόνο σε περίπτωση μετακίνησης για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός της σχολικής μονάδας.
   Γραμματεία Δ/νσης Φυσικής Αγωγής. 
 • Για να δείτε τις οδηγίες που αφορούν την υγειονομική  εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων  για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων  υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό» και των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων Γ.Ε.Λ., ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε ΕΔΩ

  Για να δείτε τις βαθμολογίες των αγωνισμάτων πατήστε ΕΔΩ


 • Για να δείτε το πρόγραμμα  διημερίδας  των Καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής, που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης, πατήστε  ΕΔΩ
 • Για να δείτε την εγκύκλιο εισαγωγής  διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, πατήστε  ΕΔΩ


 • Για να δείτε την Αίτηση για βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής νίκης και Παγκόσμιας Σχολικής νίκης πατήστε  ΕΔΩ
 • Για να δείτε τις οδηγίες, για την Υγειονομική  Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και Πρόγραμμα πρακτικής δοκιμασίας, πατήστε ΕΔΩ


 • Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο Δημοτικό στάδιο Κουφαλίων, οι Αγώνες Δημοτικών σχολείων Δήμου Χαλκηδόνας. Στους αγώνες που συμμετέχουν 150 αγόρια και κορίτσια απο Δημοτικά σχολεια του Δήμου Χαλκηδόνας ,  διοργάνωσε  η ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε Δυτ. Θεσ/νίκης,  η Π.Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης,  ενώ οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν ήταν υπό την αιγίδα  του Δήμου.

Σχολιαστε

Οι επισκεπτες γραφουν
back to top